De klant dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige producten dient de klant direct na ontdekking aan BLenS-Furniture te melden en uiterlijk binnen een termijn van zeven (7) dagen.

Voor door BLenS-Furniture geleverde producten geldt een garantietermijn van zes (6) maanden, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven is.

Indien klachten over producten gegrond worden verklaard door BLenS-Furniture wordt de klant reparatie, een vervangend product of restitutie van de factuurwaarde van het product aangeboden.

De klant heeft geen recht op garantie als beschreven in dit artikel indien vast komt te staan dat het gebrek aan een product is ontstaan door toedoen van de klant.